Informacje o specjalności „Kosmetyka naturalna z elementami fitoterapii”
można uzyskać:

dr inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska
e-mail: zniziol@wsiz.rzeszow.pl